Kable w recyklingu.

Kody odpadów kabli w recyklingu i ich składników.

Kwalifikowanie miedzi i aluminium z kabli
Miedź znajdująca się w większości kabli jest kwalifikowana jako miedź milbera (średnica>1mm i świecąca)
Aluminium znajdujące się w większości kabli jest kwalifikowane jako aluminium sektor.


Kody odpadów kabli

- odpad kablowy kwalifikowany jest na ogół w kodzie: 17 04 11,  NIE jest odpadem niebezpiecznym.
- niewielka grupa kabli w izolacji, której składnikiem są oleje i smoły kwalifikowane są w kodzie 17 04 10 i są odpadem niebezpiecznym.

Kody odpadów metali w kablach i izolacji kabli

- jeśli BRAK POZWOLENIA na recykling kabli to przekazujemy:

 • miedź w kodzie 17 04 01 czyli odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych...
 • aluminium w kodzie 17 04 02 czyli odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych...
 • ołów w kodzie 17 04 03 czyli odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych...
 • izolacje w kodzie 17 02 03 czyli odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych...

- jeśli JEST POZWOLENIE na recykling kabli to przekazujemy:

 • miedź i aluminiu w kodzie 19 12 03 czyli odpady mechanicznej obróbki odpadów.
 • izolacje w kodzie 19 12 04 czyli odpady mechanicznej obróbki odpadów.
KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAJ WIĘCEJ / ZAMKNĄĆ ARTYKUŁ.

Izolacje kabli - rozpoznawanie i segregacja.

Rozpoznawanie izolacji kabli jest bardzo ważną czynnością, ponieważ właściwie rozpoznane i posortowane izolacje mogą być sprzedane lub bezpłatnie przekazane. Jest to atrakcyjna alternatywa wobec wysokich kosztów składowania.

Najwygodniejszy sposób określania materiału izolacji kabla to SPREŻYSTOŚĆ. Wystarczy zgiąć następnie puścić izolację kabla:

 • duża sprężystość oznacza PE,
 • brak spreżystości oznacza PCV,
 • brak sprężystości i rozciągliwość oznacza gumę syntetyczną, zwykle kolor pomarańczowy.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podkreślam, że do sprzedaży lub przekazania nadają się izolacje kabli:

 • powstałe metodą nacinania (nie z młyna)
 • posortowane wg materiału
 • bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardzo proszę zainteresowanych zakupem PCV lub PP albo innych tworzyw pokablowych o kontakt: biuro@maszynydokabli.pl celem umieszczenia na tej stronie www.

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAJ WIĘCEJ / ZAMKNĄĆ ARTYKUŁ.

Wydajność kabli.

Wydajność kabli - sposób 1 (polecany w recyklingu)

W technice recyklingowej ilość midzi (aluminium) uzyskiwana z kabla nazywana jest wydajnością. Praktyczne obliczenie wydajności polega na zważeniu odcinka kabla, następnie wyjęcieu z tego odcinka miedzi (aluminium) i zważeniu miedzi. Dzieląc masę miedzi przez masę kabla i mnożąc przez 100 uzyskujemy wydajność w %.

Przykład: Masa kabla 2,4kg;  masa uzyskanej miedzi 1,1kg.  Wydajność:1,1kg/2,4kg = 46% stąd

w 350kg kabla o wydajności 46% jest 161kg miedzi  bo 350kg kabla *46% = 350kg*46/100 = 161kg miedzi.

 

Wydajność kabli - sposób 2 (polecany dla elektryków)

Wiadomo, że 1m kabla 120mm2 zawiera 1kg miedzi.
Zatem np. w kablu 5x6mm2 czyli razem 30mm2 jest cztery razy mniej miedzi niż w kablu 120mm2 zatem w czterech metrach kabla 5x6mm2 jest również 1kg miedzi.

Przykład: Ilość kabla 240m o oznaczeniu 3x1,5mm2 . Łączny przekrój kabla 3x1,5mm2 = 4,5mm2

Na odtworzenie przekroju 120mm2 potrzeba 120/4,5=26,6m zatem każde 26,6m takiego kabla zawiera 1kg miedzi.

W kablu długości 240m jest 9 takich odcinków bo 240m/26,6m = 9  stąd

w 240m kabla o oznaczeniu 3x1,5mm2 jest 9kg miedzi.

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAJ WIĘCEJ / ZAMKNĄĆ ARTYKUŁ.